Warmteverliesberekeningen

WarmteverliesberekeningenWarmteverliesberekeningen worden steeds belangrijker om verwarmingssystemen te dimensioneren in energiezuinige woningen. Een correcte dimensionering verlaagt de aankoop- en onderhoudskost, en verhoogt de efficiëntie. Bovendien kan een correct uitgevoerde warmteverliesberekening in Vlaanderen worden ingebracht in de EPB-berekening. Daardoor kan de ontwerp-vertrektemperatuur gedetailleerd ingevuld worden. Dit leidt tot een daling van gemiddeld 4 tot 6 E-peil punten.


Vanaf 2023 zal er voor alle dossiers in Vlaanderen met een vertrektemperatuur van max 45°C gerekend mogen worden: Indien deze temperaturen niet ingesteld worden zal er een verstrenging van 15% op de E-peil eisen van het dossier komen, met een afronding naar boven. ( In 2023 betekend dit dat er in plaats van E30 er maximum E25 zal behaald mogen worden om te voldoen aan de eisen) de nodige vertrek-en retourtemperaturen dienen gestaafd te worden aan de hand van een warmteverliesberekening conform norm NBN-EN 12831 ANB. 


Onze software kan het bestand gegenereerd door de EPB software rechtstreeks inladen, wat ons de mogelijkheid geeft om de laagste prijs aan te bieden voor een warmteverliesberekening die voldoet aan de laatste nieuwe normen. We werken hiervoor steeds nauw samen met de installateur zodat er de meest rendabele oplossing voor uw woning bekomen wordt. 

Warmteverliesberekening

Onze werkwijze:


  • Vooraleer we starten met het uitwerken van de warmteverliesberekening, bezorgen we u een vragenlijst met alle parameters die we nodig hebben voor een correcte ingave: Het type ventilatiesysteem, type van afgifte, gewenste temperaturen per ruimte, etc... en vragen we de meest recente plannen en EPB berekening op van het project. Deze zullen gebruikt worden om per ruimte een gedetailleerde ingave te bekomen van de aangrenzende ruimtes, schildelen, buitenschrijnwerk,...
  • Na ingave van alle parameters per ruimte bekijken we of de gevraagde temperaturen gehaald kunnen worden met de huidige voorziene situatie, en of er eventuele problemen kunnen optreden bij bepaalde ruimtes (bv een badkamer met een te kleine vloeroppervlakte om de gevraagde temperatuur te behalen).
  • We bezorgen onze eerste berekening aan u, en indien er afwijkingen van de gevraagde temperaturen zijn bezorgen we u eveneens een bijkomende berekening met onze aanbevelingen er reeds in verwerkt. Deze kan u gebruiken om te overleggen met de EPB-verslaggever en/of de architect en waar nodig bij te sturen in het EPB dossier. 
  • De finale warmteverliesberekening kan gebruikt worden door de EPB verslaggever als stavingsstuk bij de EPB aangifte.


Voorbeeld van een warmteverliesberekening:


Warmteverliesberekening voorbeeld
Warmteverliesberekening prijs
Warmteverliezen
Voorbeeld warmteverliesberekening