Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving


Waarom is ventilatieverslaggeving verplicht?

  

Voldoende ventilatie is uiterst belangrijk in uw woning. Het zorgt voor minder vochtproblemen, maar bovenal voor een gezond binnenklimaat.


Sinds 2006 heeft Vlaanderen een aantal ventilatie-eisen opgesteld waaraan bouwprojecten moeten voldoen. In uw woning moet je minimum 3.6m³ lucht verversen per uur én per vierkante meter. Welk ventilatiesysteem je hiervoor kiest, mag je zelf bepalen. De meest gebruikte systemen zijn C(+) of D. Een systeem C is een combinatie van natuurlijke luchttoevoer (via raamroosters) en mechanische afvoer.

Een D-systeem werkt met een mechanische toevoer én afvoer.Het Vlaams EnergieAgentschap (kortweg VEA) volgt deze normering nauw op en legt ook boetes op bij het niet behalen van deze vereisten. Je kan €100 boete krijgen per 25 m³/u lucht die je niet afvoert of aanvoert. Omgerekend is dit €4 per m³/u.
Deze controle van het VEA wordt uitgevoerd op basis van de verplichte ventilatieverslaggeving, onderdeel van het EPB-verslag van uw bouwproject.

Wanneer heb je ventilatieverslaggeving nodig?


Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw én energetische renovaties. Dat is een verbouwing waarbij minstens 75% van de muren, de vloer en het dak geïsoleerd wordt en waarbij de verwarmingsketel vervangen wordt.
Een ventilatieverslaggeving is (voorlopig) enkel van toepassing op residentiële gebouwen (woningen, appartementen, etc.). Voor een kantoorgebouw hoeft u dit niet te doen.

Indien uw bouwaanvraag dateert van vóór 01/01/2016 is een inregelrapport voor uw ventilatie voldoende. Een inregelrapport is een kort verslag van de ingeregelde debieten per kamer. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de installateur van de ventilatie om dit in orde te brengen.

Wat is een ventilatieprestatieverslag?


Een ventilatieprestatieverslag is een officieel document dat wordt toegevoegd aan het EPB-verslag. Sinds 01/05/2018 is het verplicht dit ventilatieprestatieverslag af te leveren aan een erkende kwaliteitsorganisatie, indien uw bouwaanvraag dateert van na 01/01/2016.
Erkende kwaliteitsorganisaties zijn het SKH en het BCCA. Zij controleren of de ventilatieprestatieverslagen conform zijn aan STS-P 73-1 “Systemen voor balansventilatie in residentiële toepassingen”, dit is een uitgeschreven document met alle vereisten rond ventilatie opgelegd door Vlaanderen.


Procedure voor het opmaken van ventilatieverslaggeving


Ontwerpfase:


We maken aan de hand van de aangeleverde plannen en wensen van de bouwheer een ventilatievoorontwerp op: Hierop worden de nodige debieten per ruimte, de nodige doorstroomopeningen en de technische specificaties van het te plaatsen toestel vermeld. Aan de hand van dit voorontwerp kan de betrokken installateur een installatie op maat maken voor jullie project. Indien er nog vragen of opmerkingen zijn hierover, zijn wij tijdens het gehele bouwproces beschikbaar om hierover te overleggen


Uitvoeringsfase:


Na het plaatsen van de installatie dient deze ingeregeld te worden naar de nodige debieten per ruimte vooraleer er een prestatieverslag opgemaakt kan worden. Dit kan door uw installateur uitgevoerd worden, of er kan door Ste-rom een onderaannemer aangesteld worden indien makkelijker voor u als bouwheer. 


Na de inregeling kan er een prestatieverslag opgemaakt worden: Dit verslag omvat de controle van het ventilatiesysteem en zal volgende gegevens bevatten:


  • Gegevens van het ventilatietoestel (merk en type)
  • Gemeten mechanische ventilatiedebieten (De effectieve debieten van toevoer en afvoer gemeten door de erkende ventilatieverslaggever)
  • Gemeten vermogen (het energieverbruik van uw toestel)
  • Doorstroomopeningen (dit zijn de opmetingen van de spleet onder de binnendeuren)
  • Merk en type raamroosters, en de werkelijke breedte ervan


Na het opmaken van het ventilatieprestatieverslag wordt dit gebruikt om uw EPB-dossier aan te vullen en om na te gaan of er eventuele tekortkomingen zijn die desgewenst nog aangepast dienen te worden vooraleer we het dossier indienen.