Rioolkeuring

Rioolkeuring


Wanneer moet je jouw riolering laten keuren?


De keuring van je riolering is verplicht:

  • wanneer je je huis bouwt of herbouwt.
  • wanneer je een bijkomende huisaansluiting aanlegt of een individuele zuivering (IBA) installeert.
  • wanneer je een gescheiden riolering aanlegt op het openbaar domein tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is.
  • nadat je herstellingen liet uitvoeren omdat je vooraf een niet-conform keuringsattest kreeg (herkeuring).Wie mag mijn riolering keuren?


Enkel de door Fluvius erkende keurders mogen je riolering keuren. Ste-Rom beschikt over verschillende partners die deze certificatie hebben ontvangen waardoor wij je hiervoor kunnen verderhelpen.


 

Wat controleert de keurder?


De keurder van de riolering kijkt na of:

  • het afvalwater correct is aangesloten op de openbare riolering in de straat, op een septische put of op een individuele zuivering (IBA)
  • het afvalwater en het regenwater correct gescheiden worden
  • het regenwater maximaal ter plaatse wordt gehouden en herbruikt


Wat na de keuring van de riolering?


Als de keurder alles goedkeurt, krijg je een keuringsattest. Dat heb je nodig voor de ingebruikname van de aansluiting op de openbare riolering. Als blijkt dat je rioleringsstelsel niet correct is aangesloten, krijg je van de keurder een non-conformiteitslabel met de vastgestelde gebreken. Je zal je installatie moeten laten aanpassen en herkeuren.


Wat zijn de regels rond de keuring van de riolering?


De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) legt de verplichting van de keuring van je private riolering op via het Algemene waterverkoopreglement.
Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

Meer algemene informatie over de verplichte keuring kan je hier raadplegen.