Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijving


Wanneer wordt deze opgemaakt?


Bij de aanvang en bij het einde van een huurovereenkomst moet tussen partijen telkens verplicht een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Het is bij woninghuur zelfs verplicht om deze samen met de eigenlijke huurovereenkomst te registreren. 


Wat is een plaatsbeschrijving?


Een plaatsbeschrijving, ook wel een “staat van bevinding” genoemd, is een gedetailleerde vaststelling van de feitelijke toestand van een onroerend goed op een bepaald moment. Het document vermeldt alle bijzonderheden en kenmerken van het goed en is meestal aangevuld met foto’s ter verduidelijking.

Dergelijke plaatsbeschrijving wordt telkens aangemaakt bij de aanvang of bij het stopzetten van een huurcontract. Men dient met volgende termijnen rekening te houden:

  • ofwel wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt gedurende de periode dat het pand niet in gebruik is;
  • ofwel wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt tijdens de eerste maand van de verhuring (igv contracten met een looptijd van minstens één jaar).


De wet stelt uitdrukkelijk dat de plaatsbeschrijving ‘op tegenspraak’ moet zijn opgemaakt, dit betekent dat de partijen de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn bij de opmaak van deze plaatsbeschrijving en vervolgens hun opmerkingen kunnen geven aan de plaatsbeschrijver.


Partijen kunnen er enerzijds voor opteren om zelf de plaatsbeschrijving op te maken, anderzijds (en meest voorkomend) kunnen ze het document laten opmaken door een deskundige. Beslissen ze om een deskundige aan te stellen, dan moet de kost hiervoor gezamenlijk gedragen worden, elk voor de helft.


Waarom is een plaatsbeschrijving nodig? 


Het voornaamste doel van de plaatsbeschrijving is de partijen te beschermen. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat we de toestand bij het begin van de huurovereenkomst kunnen vergelijken met de toestand op het einde teneinde eventuele schade aan de huurwoning vast te stellen. De gedetailleerde beschrijving creëert duidelijkheid tussen de partijen.


Het is dus uitermate belangrijk om het document heel gedetailleerd en duidelijk op te stellen. In veel gevallen zal de plaatsbeschrijving eventuele misverstanden achteraf vermijden.


Plaatsbeschrijving nodig voor uw project? 


Ste-Rom kan deze dienst voor u verzorgen! Indien u graag een offerte op maat krijgt, neem dan contact op via het formulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.