Luchtdichtheidstest

Luchtdichtheidstesten


Waarom een luchtdichtheidstest?


Met het uitvoeren van een luchtdichtheidstest wordt er waardevolle informatie verzameld in verband met de luchtdichtheid en energieverbruik van uw woning.


Het is niet verplicht om een luchtdichtheidstest uit te voeren bij het bouwen van uw woning, maar sinds de invoering van het S-peil in 2018 is deze in de praktijk niet meer weg te laten gezien deze een grote invloed heeft op de S-peil score. 


Deze test wordt pas uitgevoerd eens het gebouw volledig is afgewerkt en alle mogelijke luchtlekken zo goed mogelijk zijn afgewerkt. Hierdoor verhoogt de kans op een goede score aanzienlijk. 


Het te testen gebouw wordt in onder-en overdruk getest:


Hierdoor kan er een gemiddeld lekdebiet bepaald worden wat ook gebruikt zal worden om het resultaat te bepalen en het bijhorende verslag welk noodzakelijk is voor de EPB aangifte op te maken. 


Bij massieve muren:


De belangrijkste luchtdichtheidslaag hier is de binnenbepleistering.
Aangezien een snelbouwsteen, betonblok, cellenbetonblok,...
poreuze blokken zijn en ook alle voegen niet perfect aangewerkt
zijn, kan lucht ook hier binnendringen


Bij houtskelet of massieve houtbouw:


Hierbij wordt een dampscherm aangebracht aan de warme zijde van de isolatie. Dit scherm voorkomt de infiltratie van het vocht van binnenuit in de isolatie. Deze dient op alle naden en aansluitingen afgedicht te worden, zodat hier geen lucht kan doordringen. Best kan hier ook met een leidingspouw gewerkt worden om zo weinig mogelijk doorboringen te hebben. In plaats van een dampscherm kunnen er ook OSB platen gebruikt worden, waarvan de naden afgedicht worden.
Onderbrekingen van bovenstaande constructiedelen dienen ook met de nodige zorg afgewerkt/afgedicht te worden.


Luchtdicht afwerken

Kelder en kruipruimte:


Toegangen (deuren, luiken,...) tot de kelder en/of kruipruimte in het
gebouw kunnen ook luchtlekken vertonen. Dit vooral door de
verluchtingsgaten die aanwezig zijn in deze ruimtes. Door het
luchtdicht afsluiten van de toegang en de scheidingswanden, zal
de luchtdichtheid verbeteren.


U-waarde poort
Luchtdichtheidstest

Handige tips voor luchtdicht te bouwen:


De beste manier om te bepalen waar luchtlekken kunnen voorkomen is door met een stift, op de doorsnede van de plannen van het gebouw een ononderbroken lijn te trekken aan de binnenkant van de verliesoppervlakte. Onderbrekingen van het pleisterwerk, ramen & deuren, het dampscherm,de funderingsaanzet,... kunnen aanleiding geven tot luchtlekken in het gebouw.

Aanwerken van ramen en deuren:


Onvoldoende aansluiting van het pleisterwerk aan de ramen kunnen luchtlekken veroorzaken. Bepleistering die aangewerkt is aan de raamprofielen zal na verloop van tijd ook scheuren vertonen. Deze kan men best voorkomen of oplossen door deze aansluiting op te kitten met een elastische kitvoeg. Ook de aansluiting met de vloer of venstertabletten aan de binnenzijde kunnen hiermee best afgedicht worden. De ramen kunnen ook met luchtdichte folie geplaatst worden, maar dit brengt een grotere kostprijs met zich mee en zal niet effectiever zijn dan een
goede kitvoeg.


Warmteverlies

Garagepoorten


Deze zijn zéér moeilijk volledig luchtdicht af te werken. Voorzie een afkasting rondom de poort aan de binnenzijde. Zodat de luchtspouw niet meer open staat naar de woning toe. Deze afkasting kan ook best volledig rondom afgekit worden, zodat langs deze naden ook geen luchtlekken ontstaan. Bij het ontwerp van het gebouw, kan de garage ook buiten het beschermd volume genomen worden: Er dient dan wel extra aandacht besteedt te worden aan het luchtdicht afwerken van de wanden tussen de woning en de garage.