Keuring electriciteit

Keuring elektriciteit


Is het verplicht om een elektrische keuring laten uit te voeren?


Ja. De elektrische keuring is verplicht in elke woning. Elke elektrische installatie (nieuw, voor 1981 of een tijdelijke installatie zoals werfkast) moet verplicht door een erkend controle organisme gekeurd worden volgens de AREI-normen. Daarnaast is een nieuwe keuring van de elektrische installatie verplicht bij élke wijziging, verzwaring of uitbreiding van de installatie. Ook om de 25 jaar moet er opnieuw een elektrische keuring plaatsvinden. Het AREI is een federale reglementering. De keuring is dus verplicht in zowel het Vlaamse, Waalse als het Brussels hoofdstedelijk Gewest.Is de elektrische keuring bij verkoop van woningen verplicht?


Indien u een woning verkoopt waarvan de elektrische installatie in gebruik werd genomen voor 1981, moet de elektrische keuring plaatsvinden voor het ondertekenen van de notariële akte. Het keuringsverslag moet ook ten laatste op die dag aan de notaris worden overgemaakt. Bij het ontbreken van het document zal de verkoop worden opgeschort tot de keuring is uitgevoerd.

Ook woningen waarvan de elektrische installaties na 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden voor ze in gebruik worden gesteld volgens de AREI-normen. Daarna moet u om de veiligheid van de elektrische installaties te verhogen uw huishoudelijke elektrische installatie om de 25 jaar laten keuren.

 • U beschikt over een geldig keuringsverslag (gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties – AREI) en er hebben geen grote veranderingen plaatsgevonden? U kunt verkopen zonder nieuwe elektrische keuring.
 • U beschikt niet over een geldig keuringsverslag, de installatie is niet meer in orde of er hebben intussen grote veranderingen plaatsgevonden? Een nieuwe keuring dringt zich op. Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat wel voor de verkoop van de woning.


Opgelet! Wanneer de installatie (die na 1981 in gebruik werd genomen)niet in orde is, moet deze binnen de 12 maanden in orde worden gebracht en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme.


 

Om welke reden kan mijn installatie worden afgekeurd?


Hieronder enkele vaak voorkomende oorzaken.

 • U kunt de juiste elektriciteitsschema’s niet voorleggen.
 • Uw elektriciteitskast komt niet overeen met de schema’s.
 • Het is voor onze controleur niet mogelijk om uw volledige installatie te controleren.
 • U gebruikte materiaal zonder CE-keurmerk.
 • Er is slechte aarding en/of geen meetklem.
 • Stopcontacten zijn niet aangesloten op de aarding.
 • U heeft geen hoofddifferentieelschakelaar.
 • U heeft geen kalibreerelementen.
 • Uw elektriciteitsdraden zijn niet geplaatst, slecht geïsoleerd of verkeerd gebruikt.
 • U maakt nog gebruik van een trekschakelaar of messchakelaar op uw verdeelbord.
 • U plaatste leidingen bij zonder extra beveiliging.
 • U heeft te veel stopcontacten geplaatst in één stroomkring (meer dan acht enkelvoudige of meervoudige).
 • Onze controleur merkt gevaarlijke situaties op.
 • Er is onvoldoende rekening gehouden met de strenge eisen voor vochtige ruimtes.
 • Uw elektriciteitskast is niet samengesteld zoals het hoort.Elektriciteitskeuring nodig?


Ste-Rom kan dit voor u verzorgen! Neem contact met ons op via het formulier!