EPB-verslaggeving

EPB Verslaggeving


Elke nieuwbouw, verbouwing of ingrijpende verbouwing moet voldoen aan de door de Vlaamse overheid opgestelde eisen voor EPB.

Concreet betekend dit dat deze gebouwen moeten voldoen aan bepaalde eisen voor geplaatste isolatie, te voorziene opwekkers voor verwarming en sanitair warm water, het onder controle houden van de oververhitting van uw woning, ventilatietoestellen, etc...


Hiervoor dient er een EPB-studie opgesteld te worden door een erkende EPB verslaggever. 


Ste-Rom kan ondertussen reeds 5 jaar ervaring in EPB verslaggeving en meer dan 2000 met succes afgewerkte dossiers voorleggen, waardoor wij voor elke klant een oplossing op maat kunnen voorstellen naargelang de gewenste resultaten. Wij werken steeds met onze gekende procedures zodat we voor elk dossier mooie resultaten kunnen voorleggen:Ontwerpfase:


In de ontwerpfase kijken wij met bouwheer en architect naar het volledige gebouw en de momenteel voorziene opbouw van alle schildelen (muren, vloeren, daken,.buitenschrijnwerk..) en overlopen we de gewenste technieken: Is er een voorkeur voor een bepaald type van verwarming of ventilatie, zijn deze haalbaar of rendabel in het project, dient er reeds rekening gehouden te worden met extra zonnewering of koeling,...


We bekijken welke combinatie van technieken de meest rendabele oplossing is voor uw project, en leveren hier een uitgebreid en duidelijk advies voor af tijdens deze ontwerpfase. We bekijken ook voor welke premies u eventueel in aanmerking zal komen, of welke varianten er nog kunnen voorzien worden om te voldoen aan alle eisen. 


Start der werken:


Voor de start van der werken dient er een starverklaring ingediend te worden zodat dit bij het VEKA (Vlaams Energie en Klimaat Agentschap) gemeld wordt. Hiervoor hebben we een kopie van de bouwvergunning, en de rijksregisternummers van de bouwheer/aangifteplichtige (of BTW nr indien de aangifteplichtige een firma is) nodig. In deze startverklaring worden de momenteel ingerekende isolatiediktes, buitenschrijnwerk en technieken vermeld zodat zowel de bouwheer als EPB verslaggever een staving heeft van het opgemaakte voorontwerp. Deze startverklaring is niet finaal, dus kunnen alle schildelen en technieken doorheen het proces nog aangepast worden indien gewenst. 


Tijdens de werken:


We blijven tijdens het volledige bouwproces beschikbaar voor verdere vragen en advies. We raden steeds aan om bij twijfel over een offerte ons te contacteren zodat we deze kunnen nakijken en goedkeuren zodat er voor u enkel gemoedsrust overblijft en u ervan verzekerd bent dat uw project in goede banen geleid zal worden. Bij ontvangst van facturen gerelateerd aan de EPB verslaggeving vragen we u om deze te verzamelen en aan ons te bezorgen in de aangifte fase van de woning.


Einde der werken / Aangifte van de woning:


Tijdens de eindfase van de werken worden alle bewijsstukken opgevraagd, en maken we een voorlopige aangifte op aan de hand van de as-built situatie. Er kunnen tot aan het indienen van de definitieve aangifte nog aanvullende werken uitgevoerd worden indien blijkt dat u een hoger E-peil uitkomt dan gepland of er bijkomende premies mogelijk zijn indien u deze extra werken uitvoert. Na goedkeuring van de voorlopige aangifte dienen we deze definitief in, en bezorgen u het volledige dossier via een digitale link ter bewaring. EPB Verslaggeving

Ste-Rom verzorgt de EPB verslaggeving voor alle dossiers ingediend in Vlaanderen. 


U kan bij ons terecht voor zowel nieuwbouw, verbouwingen als ingrijpende verbouwingen voor zowel ééngezinswoningen, appartementsgebouwen en niet residentiële gebouwen.