Asbestinventaris

Asbestinventaris / Asbestattest


Wat is een asbestinventaris?


De asbestinventaris is een oplijsting van de aanwezige asbestmaterialen in een gebouw of een werkzone. Het wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.


Twee soorten inventarissen


Er zijn twee soorten asbestinventarissen:


een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.


Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voor er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of voor het gesloopt wordt. Het beschrijft alle asbestmaterialen die in het gebouw aanwezig zijn:

  • zowel rechtstreekswaarneembare materialen;
  • als ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.


Dankzij de destructieve asbestinventaris kunnen asbestmaterialen veilig en selectief weggenomen worden voor de andere werken beginnen. Zo komen werknemers niet onbeschermd in aanraking met het asbest, en komt het asbest niet in het sloopafval terecht. Elksloopopvolgingsplan(vroeger: sloopinventaris) bevat een destructieve asbestinventaris.

Een niet-destructieve asbestinventaris of visuele inventarisbeschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de staalname moet dan een stukje van het materiaal verwijderd worden.


Wanneer men sloop- of renovatiewerken plant van een gebouw dient men vooraf hieraan aan destructieve asbestinventaris op te stellen.


Sinds 1995 is elke werkgever verplicht om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waarin hij personeel tewerkstelt, dit ongeacht het bouwjaar.


Wat is een asbestattest?Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden waarvan de bouw dateert voor 2001. Alle verkopen die na deze datum afgerond worden zijn verplicht.


Een asbestattest wordt in Vlaanderen door de OVAM afgeleverd. Een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie maakt een asbestinventaris op en registreert de vaststellingen registeren in een centrale databankapplicatie van de OVAM. Op basis van deze registratie, levert de OVAM een asbestattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.

 


Hoe gebeurt de inspectie?


De asbestdeskundige bekijkt tijdens de inspectie de asbestverdachte materialen. Hij beoordeelt hun toestand en hun risico. Bovendien adviseert hij je ook over de materialen die best weggenomen worden en over de verwijderingsmethode.


Verhuur je de woning? Breng je huurder(s) op de hoogte van het bezoek. In principe zal de deskundige tijdens de inspectie geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen. Lokale, kleine beschadigingen om een monster te kunnen nemen voor het labo kunnen wel. Zorg er wel voor de deskundige een vrije toegang heeft tot alle risicovolle plaatsen.


De asbestdeskundige zal vervolgens al de gegevens invoeren in een specifieke digitale databank. De OVAM zal op basis daarvan een attest afleveren, die de deskundige je vervolgens bezorgt.


Verzamel alle nodige informatie over het gebouw


Hoe meer gegevens je de asbestdeskundige inventarisatie bezorgt, hoe efficiënter de asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren. Heb je bv. bouw- en verdiepingsplannen, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest, informatie over beschermd erfgoed op uw eigendom, offertes of opleverattesten van renovatiewerken, historische foto’s, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen? Bezorg al die informatie aan de deskundige.


Asbestinventaris of asbestattest nodig? 


Door het nauwe contact met professionals uit de sector kan Ste-rom dit voor u verzorgen, eventueel samen met het plaatsbezoek indien er van het pand ook een EPC-certificaat opgemaakt dient te worden.