Diensten

Energie - EPB Eisen


Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.Voorwaarden


De EPB-eisen hangen af van de bestemming van het gebouw (wonen, handel, sport,...), de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpend energetische renovatie,...) en het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding. Deze eisen worden jaarlijks bijgesteld door de Vlaamse regering en het Vea ( Vlaams energieagentschap) met als doel alle nieuwbouwwoningen (en bestaande woningen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan) de BEN-norm te laten behalen tegen 2050. 

EPB

Aan welke EPB-eisen moet het bouwproject voldoen bij een bouwaanvraag van 2021?


Bron: Energiesparen.be

EPB eisen